ریل قطاری یا ریل‌های قطاری، سیستمی است که بسیاری از قطارها بر روی آن حرکت می‌کنند. این سیستم شامل ریل‌های فلزی است که به صورت موازی و به فواصل منظم در زمین قرار داده می‌شوند و اجازه حرکت قطار روی آنها را فراهم می‌کنند.

ویژگی های ریل قطاری :

ویژگی‌های ریل‌های قطار شامل مواردی مانند استحکام بالا، صافی و تراکم مناسب، مقاومت در برابر فشار و ترکیدگی، پایداری و عمر طولانی و همچنین امکان سرعت بالا بر روی آنها است.